Eerste Hulp Bij Wandelletsel

Deze cursus is bedoeld voor EHBO-ers die assisteren bij wandelevenementen. Maar ook iedere geïntresseerde kan de module volgen. Tijdens de cursus verkrijgt u kennis van het verband en andere hulpmiddelen die specifiek bij wandelletsel worden gebruikt. U leert functioneel en goed zitten verband aanleggen.

Er komen 8 onderwerpen aan bod. De instructeur toetst tijdens de opleiding of u de leerstof praktisch en theoretisch beheerst. Het zwaartepunt ligt op de praktijk. Er wordt gelet op uw geschiktheid om in de praktijk als Eerste Hulp-verlener op te treden. U ontvangt het certificaat Eerste Hulp bij wandelletsel en bent u reeds in bezit van het diploma Eerste Hulp dan ontvangt u een module verklaring.

Het certificaat is 2 jaar geldig en wordt telkens met 2 jaar verlengd mits u daarvoor de benodigde herhalingslessen heeft gevolgd. U dient in 2 lessen in 2 jaar (elk jaar 1 les) te volgen.

Cursussen en herhalingslessen worden gegeven door kaderinstructrice Ada Minkels en Marleen van Gerven op donderdagavond van 20:00 – 21:30 in jeugdhuis Pius X.

Vraag na bij uw verzekering voor onkostenvergoeding.