Eerste Hulp Bij Sportongevallen

Sporten is een gezonde bezigheid, toch krijgen sporters ook te maken met sportletsel. De Eerste Hulpverlener heeft een belangrijke functie bij het beperken van de schade van een letsel. Goede Eerste Hulp kan erger voorkomen. Het herstel van een sportblessure begint al op het moment dat er Eerste Hulp wordt geboden. Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar vooral wat u moet laten. U verkrijgt kennis van de meest voorkomende sportletsels. U krijgt inzicht in het voorkomen en u raakt op de hoogte van effectieve maatregelen.

Er komen 14 onderwerpen aan bod. De instructeur toetst tijdens de opleiding of u de leerstof praktisch en theoretisch beheerst. Het zwaartepunt ligt op de praktijk. Er wordt gelet op uw geschiktheid om in de praktijk als Eerste Hulpverlener op te treden. U ontvangt het certificaat Eerste Hulp bij sportongevallen.

Het certificaat is 2 jaar geldig en wordt telkens met 2 jaar verlengd mits u daarvoor de benodigde herhalingslessen heeft gevolgd. U dient 2 lessen in 2 jaar (elk jaar 1 les) te volgen.

Cursussen en herhalingslessen worden gegeven door kaderinstructrice Ada Minkels en Marleen van Gerven op donderdagavond van 20:00 – 21:30 in jeugdhuis Pius X.

Vraag na bij uw verzekering voor onkostenvergoeding.